Dirginčių šeimos medis online::Dirginčius Family Tree online

Sveiki, mielieji giminaičiai, artimieji ir draugai,

Noriu pranešti, kad Dirginčių šeimos medis persikėlė į internetinę erdvę www.dirgincius.info/medeliai Tiesa, jei norėsite matyti pilną informaciją apie mūsų gausią giminę, siūlau užsiregistruoti. Paprasčiausiai nevisi, manau, nori atskleisti privačią informaciją plačiajam interneto vartotojų vandenynui. Kaip sakoma, pagarba privatumui. Nors jeigu, dauguma pageidaus, bendrauti be registracijos, galėsim padaryti mūsų medelį prieinamą visiems.

Beje, kalbą www.dirgincius.info/medeliai galite išsirinkti (anglų, ispanų, rusų, vokiečių ir, aišku, lietuvių)

Fortunatas

Dear relatives and friends,

I want to inform you that Dirginčius family tree went into internet space www.dirgincius.info/thetree However if you want to see full information about our broad family, I recommend to register. Usually, I think some do not like to disclose their private information to the wide ocean of internet users. In other words, respect the privacy. Though if majority say to communicate without a registration we may open our tree for everyone.

Besides, you may choose a site language in www.dirgincius.info/thetree (English, Spanish, Russian, German and, of course, Lithuanian)

Fortunatas

Comments

comments

2 Comments

 1. Fortunatas
  birželio 26, 2006

  Loginas yra aktyvuotas

 2. Jonas Dirginčius
  gegužės 04, 2006

  Sveikas, Fortunatai,
  O kaip gauti loginą ?

Comments are closed.

Scroll to top